Arrowחזרה למיזמתון

BuyBunch

הרעיון המרכזי

מערכת טכנולוגית (אפליקציה) לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית – ישירות מהחקלאי לצרכן

הבעיה

חקלאים המבקשים לשווק את התוצרת החקלאית שלהם ישירות ללקוחות הקצה, נתקלים בחסמים טכניים, טכנולוגיים ותפעוליים, שגורמים להם לשווק דרך גורמים מתווכים, המעלים את המחיר ללקוח הקצה, עקב פערי תיווך.

הפתרון

יצירת מערכת טכנולוגית (ONE STOP SHOP ), נוחה לתפעול ולשימוש הן עבור החקלאי והן עבור משתמש הקצה, המקיפה את כל היבטי השיווק והתפעול עבור החקלאי ומייצרת חסכון בפערי תיווך עבור הלקוח.

השוק

חקלאים אשר בזמן הקורונה הבינו את יתרונות השיווק הישיר, אך מתקשים לתפעל מערך שיווק כזה מסיבות תפעוליות שונות.

מתחרים

  • מתווכים חקלאיים – החל בבתי האריזה וכלה במתווכים קטנים כמו "הענתיות" או "חקליאתא".
  • מערכות טכנולוגיות מבוזרות – מערכת לניהול חשבוניות, גוגל פורמס ועוד

יתרון תחרותי

המערכת מאפשרת איגום משאבים והקטנת שעות עבודה לחקלאי כך שנוצרת הוזלת התוצרת עבור הלקוח והגדלת הרווח עבור החקלאי, כמו גם מתן אפשרות לכל חקלאי לשווק באופן ישיר ללקוח, בלי קושי תפעולי או טכני.

מודל עסקי

דמי מנוי קבועים לחקלאים, תעריף על בסיס כמות המכירות שלהם במערכת. דמי מנוי משתנים לחקלאים – לפי כמות מכירות – PAY AS YOU GO

אסטרטגיית כניסה לשוק

חיבור לקהילות חקלאים הקיימות במועצות האזוריות, הצעה להצטרפות בחינם בשנת הפעילות הראשונה (על בסיס מימון ציבורי – הנובע מרצון של המועצות למתג את עצמן בתחום החקלאות הישירה), גיוס חקלאים החל משנת הפעילות השנייה, על בסיס הצלחה.

הצוות ויועציו

  • אביב שעל-יזם טכנולוגי ותיק, בעלים ומנכ"ל של PACES3, בית תוכנה העוסק בפיתוח אפליקציות מורכבות ומערכות טכנולוגיות למגוון גופים מוסדיים ועסקיים (לדוגמא: מערכת השיבוץ של מוזיאון א"י, מערכת הניטור של הלוחות הסולאריים של חברת גולן סולאר, האפליקציה המובילה ללימוד תיאוריה בישראל: עברתי!)
  • אלה שלומקוביץ- יזמת מזה 20 שנים, יועצת אסטרטגית לארגונים וקהילות וממובילות קהילת החקלאים הגולנית "דיגיבסטה", בשיתוף הג'וינט ומשרד החקלאות.

מקורות מימון ותוכנית כלכלית

נדרשת כחצי שנת פיתוח של 2 מתכנתים מנוסים לפיתוח הראשוני של המערכת. לאחר מכן, שנת הפעילות הראשונה תמומן באמצעות משקיעים בשיתוף גופים אזורים שמבקשים למתג את החקלאות באזורם, באמצעות חקלאות ישירה. החל מהשנה השנייה, תפעול המערכת ושדרוגה יתבצע באמצעות דמי החבר שישלמו החקלאים.

אבני דרך ולוחות זמנים

האפליקציה אופיינה לפי סיפורי משתמש. יש לנו איפיון מוכן ברמת כל דף באפליקציה.

  • יולי 2023-סיום מוקאפ
  • אוגוסט 2023-סיום עיצוב
  • ינואר 2024-סיום פיתוח מערכת
  • ינואר- מאי 2024-שיווק המערכת לחקלאים, תיקון באגים ודיוק המערכת בהתאם לצרכים.
  • יוני 2024-התחלת שיווק ישיר באמצעות המערכת.